O kurzu

Termín: 19.4.2023 – 26.4.2023 16:00 – 19:30  

Cena: 1 800 Kč

Lektor: Jiří Zemko

Termín konání:
čtvrtek 1. 3., 8. 3., 15. 3., 22. 3.  (16:00 – 19:30 h)

Anotace:
Kurz je zaměřen na seznámení učitelů s pokročilejšími funkcemi programovacího jazyku Scratch a jejich využití ve složitějších algoritmech pro výuku dětí na vyšším stupni ZŠ nebo gymnázií a u nadaných a zvídavých dětí na 1. stupni ZŠ. Účastníci se osvojí dovednosti vytvářet efektivnější řešení a čistější kód, tvorbu pokročilejších úloh se zaměřením na práci s kolekcemi a pokročilejším využitím proměnných. 
Pracuje se v online prostředí v internetovém prohlížeči, program je zdarma a dostupný i v české verzi. Kurz je akreditován MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). 

Cílová skupina: 
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času 

Počet hodin: 8 vyuč. hodin

Garant:
Mgr. Zuzana Kocíková – zuzana.kocikova@tib.cz, tel. 603195233

Číslo akreditace: MSMT- 28698/2022-2

Obsah:

  1. Používání bloků s parametrem
  2. Detekce kolizí
  3. Základní použití seznamů
  4. Generování prostředí pomocí seznamů
  5. Údržba kódu
  6. Pokročilé používání textových řetězců

PŘIHLÁŠKA