O kurzu

Pomáháme leaderům vědomě rozvíjet potenciál všech lidí ve firmě, aby dokázali lépe spolupracovat na výsledcích, na kterých jim společně záleží, ve stále rychleji se měnících podmínkách.

Moderní technologie hýbou světem. Skutečnou konkurenční výhodou v moderním světě jsou ale lidé, kteří s těmito technologiemi pracují. A protože míra využití lidského potenciálu v organizacích skutečně nenaráží na svůj strop, je tu velká příležitost pro zlepšení a pro větší přidanou hodnotu. Učící se organizace 21. století je intenzivní kurz se silným zaměřením na praktickou aplikaci a sdílení zkušeností v síti podobně naladěných profesionálů.

Díky kurzu budete mít vše, co k rozvoji učící se organizace potřebujete
 • Diagnostiku: budete přesně vědět, jak daleko na cestě k učící se organizaci jste.
 • Komplexní mix prověřených modelů a praktických nástrojů.
 • Podporu a průvodce, abyste vše dokázali aplikovat ve své firmě.
 • Projdete osobním rozvojem, což se ve vaší organizaci pozitivně projeví.
 • Budete součástí sítě podobně naladěných profesionálů, kam si vždycky můžete dojít pro radu.
CO VÁS V PRŮBĚHU KURZU S NÁMI ČEKÁ
 • Kombinace výkladu, skupinové práce, samostudia, samostatných experimentů s praktickými aplikacemi, peer-to-peer sdílení a individuálních konzultací.
 • Každý ze 3 modulů začíná tzv. “Bootcampem”, který zhuštěnou formou pokládá obsahové základy dané části tématu.
 • Následuje období, kdy zkoušíte to, co jste si z Bootcampu odnesli, s naší podporou aplikovat v praxi ve své firmě.
 • Poté máte možnost výstupy sdílet na půldenním workshopu, vyměnit si zkušenosti s ostatními a načerpat další inspiraci.
 • Máte před sebou tedy 3 celodenní + 3 půldenní setkání + 3 individuální konzultace + samostudium + implementaci ve vlastním týmu nebo organizaci. (V případě čistě online varianty jde o 9 půldenních setkání.)
 • Program trvá celkem 3-5 měsíců.