O kurzu

Simplilearn nabízí bezplatný dvouhodinový kurz o základech umělé inteligence. Program poskytuje účastníkům přehled koncepcí a pracovních postupů umělé inteligence, jakož i základních principů hlubokého učení a strojového učení. Kurz je zřízen soubor videí vytvořených odborníky a mentory z odvětví umělé inteligence s cílem pomoci různým účastníkům – od odborníků až po studenty – dozvědět se více o umělé inteligenci.

Přehled kurzu

Konkrétně bude kurz vyučovat: 

  • Vzdělávání se supervizí
  • Učení bez dohledu
  • Koncepce hlubokého učení a pracovního toku strojového učení
  • Vzdělávání s částečnou supervizí
  • Účel technologie umělé inteligence 

Účastníci vzdělávání by měli mít základní znalosti o Pythonu programování a statistikách. Účastníci mají 90 dnů bezplatného přístupu k kurzu. 

Další kroky

Po absolvování kurzu obdrží účastníci vzdělávání osvědčení o ukončení studia. Účastníci mohou také dále rozvíjet své dovednosti tím, že se zúčastní dalších kurzů, které nabízí program Simplilearn, jako jsou: 

  • Kurz umělé inteligence
  • Certifikace umělé inteligence a ML
  • Magisterský titul v oboru umělá inteligence