O kurzu

Vzdělávací program Uč (s) Wiki vznikl z globálního programu EduWiki, který je mezinárodní iniciativou Education Collaborative Group fungující pod hlavičkou Wikimedia Foundation, jejímž úkolem je pracovat na rozvoji vzdělávacích programů týkajících se Wikipedie.


Program dává učitelům do rukou jedinečný nástroj. Místo toho, aby svým žákům používání Wikipedie zakazovali, mohou je nyní naučit, jak s encyklopedií pracovat. Žáci se naučí využívat jejích předností a zároveň si dát pozor na její nedostatky.


Projekt reaguje nejen na negativní postoj některých učitelů k Wikipedii, ale především se snaží využít její potenciál pro rozvoj digitální gramotnosti a kritického myšlení na příkladu kritického přístupu k informacím. Vzdělávací program je určen primárně 8. – 9. třídám základních škol a 1. – 2. ročníkům středních škol, reflektuje Rámcový vzdělávací program i Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020, která rozpracovává priority Vzdělávací politiky ČR do roku 2020.

Program je akreditován v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace.

Č.j.: MSMT- 13685/2017-2-781

Pro více informací pište na: studenti@wikimedia.cz


Vzdělávací program

V rámci vzdělávacího programu vám představíme základní (technické) funkce Wikipedie a pomocí příkladů dobré praxe ukážeme, jak je lze využívat jako nástroj pro rozvoj kritického myšlení a digitální gramotnosti.Základní informace o programu

  • Určeno primárně pro učitele žáků 8. a 9. tříd ZŠ a 1. a 2. ročníků SŠ
  • Hod. dotace semináře: 8 vyuč. hod.
  • Domácí příprava: 3 – 4 vyuč. hod.