Katalog kyberprevence

Přehled programů a metodik pro zvyšování bezpečného chování dětí v online prostoru

Vítejte na rozcestníku “katalogu” kyberprevence DigiKoalice s přehledem programů a metodik pro zvyšování bezpečného chování dětí v online prostoru. Katalog vznikl v rámci práce poradní skupiny DigiKoalice a vychází z výsledků rozsáhlého dvoukolového dotazníkového šetření mezi odborníky a organizacemi. Více o katalogu najdete níže na stránce.

Výběr programů i plánování preventivních aktivit můžete konzultovat se svým metodikem prevence z pedagogicko-psychologické poradny.

Katalog je doprovozen Čtrnácti body efektivní kyberprevence, které najdete v odkazu pod tímto odstavcem.

Čtrnáct bodů efektivní kyberprevence
Ilustrační mapa k projektům kyberprevence

Programy pro žáky

Programy pro pedagogy
a rodiče

Metodiky a materiály

Co přesně je Katalog kyberprevence?

  • 142 programů pro žáky
  • 30 programů pro pedagogy i rodiče
  • 62 metodik a materiálů

Cílem práce bylo vytvoření online přehledu programů a metodik pro oblast kyberprevence. Podkladem pro tento přehled bylo dvoukolové dotazníkové šetření, které proběhlo na začátku roku 2021. Šetření probíhalo mezi odborníky na prevenci, tj. krajskými školskými koordinátory prevence (KŠKP), metodiky prevence v pedagogicko-psychologických poradnách, členy poradní skupiny DigiKoalice a certifikovanými poskytovateli primární prevence.

Součástí programů pro žáky je i informace o certifikaci. Certifikaci odborné způsobilosti poskytovatelů programů specifické primární prevence rizikového chování zajišťovalo MŠMT a Národní pedagogický institut (aktuálně je proces pozastaven). Spočívala v osobní návštěvě programu a organizace trojicí nezávislých expertů z praxe a posouzení programů podle Standardů odborné způsobilosti PPRCH. Školám i veřejnosti poskytuje certifikace jasné vodítko prověřené kvality preventivních programů. Abecední seznam certifikovaných organizací je veřejně dostupný na webových stránkách www.nuv.cz.

Víte o programech pro žáky, pedagogy či rodiče nebo o materiálech, které v našem katalogu kyberprevence chybí? Dejte nám o nich vědět skrze formulář.

Data jsou aktuální k 1. 1. 2022.