Základní informace

Typ materiálu: Metodika
Webová stránka programu: http://www.kappa-help.cz/ePrimarni_prevence/index.htm

Dodatečné informace

Seznámení se s riziky techniky a fenomény: kyberšikana, kyberstalking, zneužívání sociálních sítí, ochrana osobních dat, kybergrooming…