Základní informace

Typ materiálu: Metodika
Webová stránka programu: https://bezpecne-online.ncbi.cz/

Dodatečné informace

Popis

Projekt bezpecne-online.cz se zaměřuje na děti a dospívající s cílem podporovat u nich bezpečné a sebejisté používání internetu a nových komunikačních technologií. Tematickým těžištěm je především bezpečné používání finančních online služeb, aktivní ochrana soukromých informací před zneužitím a efektivní využívání možností informačních technologií a internetu. 

K dispozici je také mnoho materiálů s tématy kyberšikany a pravidel nastavení používání digitálních a online technologií na škole. Všechny materiály jsou připraveny pedagogy pro pedagogy.