Základní informace

Typ materiálu: Metodika
Webová stránka programu: https://bezpecnevkyberprostoru.cz/

Dodatečné informace

Popis

Hlavním cílem projektu je omezování rozšíření nebezpečných počítačových jevů a dále zvyšování informovanosti občanů o možných rizicích ve virtuálním světě. Jako další cíl si projekt klade rozšíření a zlepšení spolupráce jednotlivých složek (škola, obec, policie, rodiče).

Doprovodné materiály:

  • metodické DVD pro učitele
  • informační letáky
  • videospoty (dokreslující problematiku kyberšikany a kyberkriminality)
  • webové stránky
  • facebookový profil
  • komiks
  • mobilní aplikace POZOR NA TRIKY
  • pracovní sešity pro žáky I. a II. stupně ZŠ