Základní informace

Typ materiálu: Metodika
Webová stránka programu: https://www.msmt.cz/uploads/Priloha_c._7_Kybersikana_d.docx

Dodatečné informace

Popis

Metodický pokyn MŠMT – CO DĚLAT, KDYŽ – INTERVENCE PEDAGOGA

Rizikové chování ve školním prostředí – rámcový koncept Příloha č. 7 Název: Kyberšikana a další formy kybernetické agrese

Materiál pojednává o kyberšikaně a dalších formách kybernetické agrese.