Základní informace

Typ materiálu: Metodika
Webová stránka programu: https://osveta.nukib.cz/digistopa-bara

Dodatečné informace

Popis

Interaktivní komiks seznamuje žáky 5. až 7. třídy ZŠ s tématy jako digitální identita, digitální stopa nebo kyberšikana. Žáci se stávají součástí fiktivního třídního příběhu, vidí, jakým způsobem kyberšikana probíhá a jak je možné ji řešit. Za tuto aktivitu získal NÚKIB 3. místo v ocenění Eduína za inovace v českém vzdělávání od veřejnosti.

Vzdělávací cíle
  • Žák se při průchodu komiksem seznamuje s pojmy jako digitální identita, stopa nebo kyberšikana. Po průchodu komiksem
  • Žák vysvětlí, co je to digitální stopa a jaká rizika jsou s ní spojená
  • Žák vysvětlí, co je to kyberšikana, jaké může mít příčiny a důsledky
  • Žák ví, jak uvědoměle pečovat o svou digitální stopu