Základní informace

Cílová skupina programu: ZŠ, SŠ
Webová stránka programu: http://www.spolecnekbezpeci.cz/
Lze program realizovat online: Ne
Místo působení (kraj): Jihočeský kraj

Dodatečné informace

Jaká témata program pokrývá?

mezilidské vztahy, komunikace, sebevědomí a připravuje děti a žáky na setkání s nežádoucími sociálně patologickými jevy, dotýká se i tématu kyberšikany