Základní informace

Typ materiálu: Videokurz
Webová stránka programu: https://elearning.ecrime.cz/

Dodatečné informace

O kurzech

Kurzy byly vytvořeny v rámci projektu Moravskoslezského kraje „KPBI Aktualizace a rozšíření e-learningových kurzů pro pracovníky působící v oblasti prevence“ (2021).

Jedná se o e-kurzy k tématům:

  • Kyberšikana
  • Sexting, kybergooming, kyberstalking
  • Ochrana osobních údajů a osobnosti
  • Dítě jako aktér IT kriminality
  • Nebezpečný a nelegální obsah na internetu
  • Závislosti na IT technologiích, netolismus, gambling
  • Podvodná jednání na internetu

Na stránkách naleznete k využití také pracovní listy ke kurzům: https://www.kpbi.cz/pracovni-listy-c353.