Základní informace

Forma programu: Vzdělávací program
Webová stránka programu: https://www.iprev.cz/implementace-preventivnich-strategii-a-programu-inep/
Lze program realizovat online: Ano
Místo působení (kraj): celá ČR

Dodatečné informace

TeP byl vytvořen s cílem pomoci pedagogům k rychlé orientaci v problematice rizik spojených s užíváním digitálních technologií a k umění provést několik rychlých preventivních intervencí (“9 TeP aktivit”). Kurz tedy absolventům poskytuje základní orientaci ve spektru problémů souvisejících s užíváním technologií, v projevech nadměrného užívání technologií či v možnostech rodičů a pečujících osob při pomoci s udržením kontroly nad technologiemi. Dále upozorňuje na oblasti, které by měli děti a dospívající zohlednit při používání technologií a uvádí kontakty, na něž se lze obrátit při podezření, že některý z žáků je ohrožen nadměrným užíváním technologií.

iPREV také nabízí e-learningový vzdělávací program INEP. Jedná se o 2 základní verze on-line kurzu postaveného na Evropském kurikulu pro prevenci pod názvem INEP (Introduction to evidence-based prevention). Kurz obsahuje online prezentace, nahrané živé přednášky, krátké kvízy, povinnou četbu a doplňkové materiály pro čtení.