Základní informace

Forma programu: Vzdělávací program
Webová stránka programu: https://www.iprev.cz/implementace-preventivnich-strategii-a-programu-jake-existuji-implementacni-strategie/
Lze program realizovat online: Ano
Místo působení (kraj): celá ČR

Dodatečné informace

INEP je e-learningový vzdělávací program postavený na více než 30 letech výzkumu prevence a zkušenostech z praxe.

2 základní verze on-line kurzu postaveného na Evropském kurikulu pro prevenci pod názvem INEP (Introduction to evidence-based prevention).

V českém jazyce a mají další 4 jazykové mutace. Oba tyto tuzemské kurzy jsou provozované jako součást platformy IPREV a jsou otevřené jakémukoli zájemci o získání vstupního (základního) vzdělávání v prevenci.

Obě modifikace kurzu INEP jsou poskytovány zdarma, zpoplatněno není samotné absolvování kurzu, závěrečná zkouška ani získání certifikátu o absolvování.

Kurz obsahuje online prezentace, nahrané živé přednášky, krátké kvízy, povinnou četbu a doplňkové materiály pro čtení.

Po splnění těchto požadavků bude každému úspěšnému absolventovi vzdělávání zpřístupněn certifikát, který si bude moci vytisknout.

3 typy kurzů:

  • INEP 8
  • INEP 40
  • Technologie a Prevence (TeP)
Cíl programu

Výstupem bude vzdělaný pedagog/preventista, který zná základní terminologii primární prevence, umí se orientovat v tématech primární prevence i v oblastech dalšího působení prevence a zná své kompetence a hranice poskytování základů primární prevence, případně předávání informací dalším aktérům, se základy nezbytnými pro spolupráci s dalšími institucemi a odbornostmi.

Formát

online