Základní informace

Cílová skupina programu: 3. třída ZŠ
Webová stránka programu: https://www.majakops.cz/index.php/programy/tematicke-preventivni-programy
Lze program realizovat online: Ne

Dodatečné informace

O programu

Program skrze aktivity poukazuje na možná nebezpečí na internetu. Žáci pracují s příběhy, pomocí kterých jsou nastíněna základní pravidla bezpečného pohybu na internetu. Prostor je věnován i kyberšikaně a jejímu řešení. Dále je kladen důraz na nebezpečí kontaktu s cizími lidmi a na rizika sdílení soukromých informací ve virtuálním prostředí.

Obecný cíl: Vést žáky k bezpečnému pohybu na internetu.
Specifické cíle: Zvýšit povědomí žáků o kyberšikaně a způsobu jejího řešení.
Pojmenovat rizika komunikace s cizími lidmi a sdílení informací na internetu.