Základní informace

Typ materiálu: Příručka
Webová stránka programu: https://www.kotva.cppt.cz/images/Jak_mluvit_s_d%C4%9Btmi_o_kyber%C5%A1ikan%C4%9B.pdf

Dodatečné informace

Popis

Materiál (leták) pro rodiče, odkaz na film Kyberšikana – A co bys udělal ty?