Základní informace

Typ materiálu: Metodika
Webová stránka programu: https://www.kyberpohadky.cz/

Dodatečné informace

Projekt má za cíl vzdělávat nejmladší generaci o nástrahách kybernetického prostoru a základních znalostech a dovednostech, jak se v kybernetickém prostoru chovat.

​Projekt zahrnuje knihu pro děti v předškolním věku, ve které najdeme moderní verze známých pohádek odhalující on-line rizika, metodické příručky k jednotlivým pohádkám pro učitele MŠ a preventivní programy s maňásky pro žáky MŠ, na jejichž vývoji a realizaci pracuje náš lektorský tým.