Základní informace

Forma programu: Vzdělávací program
Webová stránka programu: http://www.os-semiramis.cz/os-site/centra/centrum-vzdelavacich-aktivit/kyberprostor-jako-jedno-z-temat-primarni-prevence-rizikoveho-chovani-na-skolach/
Lze program realizovat online: Ne
Místo působení (kraj): celá ČR

Dodatečné informace

Seminář obsahuje teoretický rámec problematiky internetu, zaměřuje se na prevenci nebezpečí spojených s užíváním internetu i na případné řešení následků jednání. Vzdělávací program zabývající se kyberprostorem je zaměřen na bezpečný pohyb dětí na internetu a sociálních sítích.

Účastníci teoretickým základem k tématu, který je podstatný pro pochopení problematiky a její snazší uchopení v praxi. V rámci semináře se účastníci dotýkají témat – nutnost zabezpečení internetových účtů, problematika nastavení a sdílení hesel, fenomén kyberšikany apod. Účastníci jsou vedeni k pochopení zájmu žáků o virtuální život a informováni o možnostech, jak s dětmi o tématu diskutovat a motivovat je k bezpečnému pohybu na internetu.

Cíl programu

Seminář Vám prostředí internetu a sociálních sítí více přiblíží a současně připraví na práci s třídním kolektivem v rámci tohoto tématu.

Formát

Seminář, 180min