Základní informace

Dodatečné informace

Popis

Publikace v úvodu obsahuje obvyklé základní teoretické informace a již poměrně rozšířené kasuistiky, doplněné o zkušenosti z regionu. Jejím těžištěm však má být praxe v podobě konkrétních doporučení a návodů, jak by měli učitelé, rodiče i (potenciální) oběti postupovat při prevenci, diagnostice i samotném hašení vzniklých požárů. Z počátku čtení budete poznávat rozdíly a specifika, která jsou pro porozumění kyberšikaně klíčová.