Katalog kyberprevence

Metodiky a materiály

Na této stránce naleznete přehled metodik a materiálů, který vzešel z dvoukolového šetření mezi odborníky.

Výběr programů i plánování preventivních aktivit můžete konzultovat se svým metodikem prevence z pedagogicko-psychologické poradny.

Metodiky a materiály můžete jednoduše filtrovat a to podle typu materiálu. Celkem zde najdete 62 metodik a materiálů.

Ilustrační mapa k projektům kyberprevence

KAPPA-HELP, z. s.

Bezpečí v moderním světě

Seznámení se s riziky techniky a fenomény: kyberšikana, kyberstalking, zneužívání sociálních sítí, ochrana osobních dat, kybergrooming…

Typ materiálu: Metodika