Základní informace

Typ materiálu: Metodika
Webová stránka programu: https://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani

Dodatečné informace

Popis

Podpora rozvoje kritického myšlení a mediální gramotnost.

Metodická koncepce 5 klíčových otázek- jednoduchý nástroj, který lze použít pro analýzu textových i audiovizuálních sdělení. 

Rozvíjí schopnost nahlížet na mediální sdělení kriticky. 

Analyzovaná sdělení dostupná na portálu:

  • koronavirové dezinformace
  • sponzorovaný facebookový post
  • sponzorovaná facebooková reklama
  • fake news
  • zpráva ze zpravodajského webu
  • předvolební billboard
  • nenávistný projev (hate speech)
  • hoax