Základní informace

Cílová skupina programu: 4. třída ZŠ
Webová stránka programu: https://prevence.advaitaliberec.cz/programy/tridy-a-kolektivy/vseobecna-primarni-prevence/1-stupen-zakladnich-skol/
Lze program realizovat online: Ne
Místo působení (kraj): Liberecký kraj

Dodatečné informace

O programu:

Žáci a žačky si během programu uvědomí, že používání internetu má jistá rizika a že informace, které v různých on-line službách o sobě sdělují, mohou být zneužity. Zároveň si vyzkouší, jak se před takovými riziky chránit, včetně např. odolání tlaku ze strany ze strany internetových „predátorů“. Dozvědí se, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc. Seznámí se s pravidly slušného chování na internetu.

Vazba na RVP:

Informatika: Digitální technologie / Člověk a svět: Člověk a jeho zdraví / Člověk a společnost: Výchova k občanství: Člověk ve společnosti / Člověk a zdraví: Výchova ke zdraví / Etická výchova

Formát:

Ve všeobecné prevenci pro první stupeň ZŠ se zaměřujeme obecněji na podporu zdravého životního stylu a zdravých vztahů. Každý program na 1. stupni trvá dvě vyučovací hodiny (2×45 minut). V ideálním případě probíhají dva programy v jednom školním roce, každý v jednom pololetí. V případě potřeby je možné po předchozí domluvě témata programu ve třídě změnit dle individuální potřeby třídy.