Základní informace

Cílová skupina programu: 8. třída ZŠ
Webová stránka programu: https://www.majakops.cz/index.php/programy/komplexni-program-jdi-dal
Lze program realizovat online: Ne

Dodatečné informace

O programu

S žáky jsou formou brainstormingu probrány výhody a rizika internetu. Žáci poté formou názorných ukázek špatně nastavených profilů pracují s bezpečnou podobou profilu, včetně správy hesel. Další aktivita upozorňuje na nebezpečí komunikace s cizí osobou na internetu a formy online násilí. V poslední hodině se program zabývá vlivem sociálních sítí a projevy kyberšikany. Ukazuje také na možnosti řešení a pomoci v případě těchto jevů.

Obecný cíl: Předcházet možným nebezpečím při pohybu na internetu.
Specifické cíle: Přiblížit problematiku kyberšikany – její druhy, prostředky, ochrana a řešení.


Seznámit žáky se zásadami bezpečného pohybu na internetu.