Základní informace

Cílová skupina programu: 8. - 9. třída ZŠ
Webová stránka programu: https://www.policie.cz/clanek/ne-bezpecny-internet.aspx
Lze program realizovat online: Ano
Místo působení (kraj): Moravskoslezský kraj

Dodatečné informace

Jaká témata program pokrývá?

Rizika internetové komunikace, kyberšikana, porušování autorských práv k počítačovým programům, právní důsledky nevhodného chování na internetu…