Základní informace

Typ materiálu: Metodika
Webová stránka programu: https://www.nic.cz/files/edice/Metodika_ON-LINE_ZOO.pdf

Dodatečné informace

Popis

Cílová skupina jsou děti ve věku 6 – 9 let (1. – 3. třídy ZŠ) 

Zaměření: nomofobie (závislost na mobilním telefonu), kyberšikana, kybergrooming (manipulace ve virtuálním prostředí), on-line nákupy, sexting (elektronické rozesílání fotografií se sexuálním obsahem).

Pedagogům jsou pod každou kapitolou k dispozici návrhy aktivit, které je možné s dětmi absolvovat pro lepší zažití problému. Žákům umožní, díky práci ve skupinách, vyslechnout názory svých spolužáků a společně najít vhodné řešení.