Základní informace

Typ materiálu: Metodika
Webová stránka programu: https://www.pppuo.cz/prevence-na-doma

Dodatečné informace

Popis

Možné využití v distanční formě vzdělávání, aby prevence zůstala stále důležitou a nedílnou součástí práce se třídou. Žáci budou pracovat s “bublinami”, které přiřazují k nadřazeným pojmům.

Rozdělení na témata:

  • Bubliny Tajuplný ostrov (1., 2.ročník)– prevence vzniku rizikového chování v oblasti návykových látek (kouření, alkohol)
  • Bubliny Kybersvět (6. ročník) – prevence kyberšikany, netolismu
  • Bubliny Ne návykovým látkám (7. ročník) – prevence závislostního chování (alkoholové, nealkoholové látky)
  • Bubliny Zrcadlo (7. ročník) – prevence poruch příjmu potravy
  • Bubliny Romeo, Julie…sex (9. ročník) – stěžejním tématem pracovních listů je téma sexu – prevence pohlavně přenosných chorob