Základní informace

Dodatečné informace

Popis

Třetí díl tetralogie věnovaný praxi v prevenci rizikového chování ve školách a školských zařízeních. Třetí monografie Programy a intervence školské prevence rizikového chování v praxi je koncipována jako praktický pomocník profesionálům v prevenci při tvorbě komplexních programů ve školách a obsahuje praktické ukázky různých programů a intervencí i návod, jak je vzájemně kategorizovat a kombinovat.