Základní informace

Typ materiálu: Film
Webová stránka programu: https://www.youtube.com/channel/UCOEmFY6oItzwQYxodOz4tDw/playlists

Dodatečné informace

Popis

Youtube videa rozdělená do kategorií: Inspirace, Psychohygiena, Psychohygiena a seberozvoj, Kyberšikana a rizikové chování na internetu, Virtuální kloubouk, Pro žáky, Pro pedagogy