Základní informace

Webová stránka programu: https://www.nukib.cz/cs/kyberneticka-bezpecnost/vzdelavani/
Lze program realizovat online: Ano

Dodatečné informace

Jaká témata program pokrývá?

Na úrovni mateřských, základních a středních škol usilujeme především o prevenci, která u žáků buduje návyky potřebné pro bezpečný pohyb na internetu a bezpečné používání digitálních technologií. Jejich hlavním záměrem je prakticky ukázat, jak pracovat s tématy bezpečného internetu ve výuce. Dalším stěžejním produktem je rozcestník pro učitele, který odkazuje na kvalitní materiály podporující výuku témat kybernetické bezpečnosti.

V oblasti vysokého školství se soustředíme především na správu seznamu vysokoškolských oborů zaměřených na kybernetickou bezpečnost a dále výuku předmětů, které přímo garantujeme, nebo kam jsme zváni jako hostující přednášející.

Angažujeme se také v odborných panelech v oblasti vzdělávání a také přispíváme k rozvoji Rámcových vzdělávacích programů.

Také nezapomínáme na pracovníky, kteří se zaměřují na koordinaci prevence – metodiky prevence.

Cílová skupina programu

veřejnost