Základní informace

Cílová skupina programu: 8. - 9. třída ZŠ
Webová stránka programu: https://www.point14.cz/cz/primarni-prevence.html
Lze program realizovat online: Ne
Místo působení (kraj): Plzeňský kraj

Dodatečné informace

O programu

Žáci v období dospívání znají pojem „kyberšikana“, obvykle však pouze obecně – ubližování, vydírání, nadávání po internetu. Zároveň vědí, že do kyberšikany spadá šíření intimních fotografií. Ovšem ostatní konkrétní jednání, kterým se mohou dopouštět kyberšikany vnímají většinou jako zábavu nebo si neuvědomují jeho dopad na oběť. Z toho důvodu se nevědomě mohou dopouštět kyberšikany nebo nezasáhnout z pozice svědka v případě, že se s kyberšikanou vrstevníků setkají.
Pohyb na sociálních sítích je v dnešní době pro cílovou skupinu spojené s reálným životem. Komunikace a seznamování po internetu je běžnou záležitostí. Má své výhody, ale také rizika v případě, že se dospívající po sociálních sítích nepohybuje bezpečně. Období pandemie Covid-19 společně s distanční výukou ještě více podpořila „život“ žáků na internetu. Z toho důvodu je potřeba se více na kyberšikanu a bezpečné seznamování zaměřit.

Díky zkušenostem s pohybem na více sociálních sítích a navazováním vztahů po internetu žáci získávají prestiž mezi vrstevníky právě z toho důvodu, že se jedná o moderní způsob života. Dospívající se tak mohou chtít vyrovnat spolužákům a kamarádům, ale bez dostatečných znalostí a dovedností se mohou rychle stát obětí kyberšikany či jiného kybernásilí (kybergrooming, kyberstalking, vydírání apod.). S ohledem na vývojovou psychologii je období dospívání spojováno s experimentováním a hledáním hranic, což může způsobit nebezpečné seznamování a sexting, který pak také může vést ke kyberšikaně a dalšímu rizikovému chování. Oběti často nedokážou situaci řešit, dochází tak k psychickým problémům, sociálním problémům (navazování vztahů), experimentování s návykovými látkami, sebepoškozování či sklonům k ukončení života.

Prevence kyberšikany u této cílové skupiny je důležitá také z toho důvodu, že žáci ukončují povinnou školní docházku a stávají se součástí nového kolektivu na středních školách, učilištích či v zaměstnání. Při navazování vztahů a získávání pozice v nové skupině se tak mohou i nevědomky stát agresory či oběťmi kyberšikany.

Formát

6 hodin, 3 vstupy lektorů do třídy