Základní informace

Cílová skupina programu: 6. - 7. třída ZŠ
Webová stránka programu: https://www.etickedilny.cz/
Lze program realizovat online: Ano

Dodatečné informace

Témata:

Prevence rizikového chování na internetu (netolismu, kyberšikana, navazování nebezpečných kontaktů), posílení sebeflexe.