Meet-up DigiKoalice ke kariérovému poradenství

Autor: DigiKoalice, NPI ČR Publikováno: 4. listopadu 2020 04.11.2020

V pondělí 26. října 2020 se uskutečnil online meet-up DigiKoalice ke kariérovému poradenství. Meet-upu se zúčastnili zástupci soukromého i státního sektoru a díky přítomnosti slovenské společnosti Softeam získalo setkání i mezinárodní rozměr.

Základním impulsem pro setkání byla snaha propojit jednotlivé organizace i osoby, které se věnují kariérnímu poradenství. K uskutečnění meet-upu pak velmi napomohlo oslovení MŠMT ČR a posléze DigiKoalice slovenskou společností Softeam. Ta stojí za aplikací KamNaStrednu (https://www.softeam.sk/web-aplikacie-kamnastrednu/), která moderním způsobem pomáhá žákům a studentům s výběrem střední školy. Tato aplikace slaví na Slovensku úspěch a těší se velkému zájmu zejména v bratislavském regionu, se kterým úzce spolupracuje. U aplikace je podstatné, že nenabízí přesnou školu, na kterou by měl žák či student jít, ale oblast vzdělávání, které by se dle vyplněného dotazníku měl žák/student věnovat.

Meet-upu se zúčastnili kolegové z Národního pedagogického institutu (NPI) i Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), aby si jednak poslechli zkušenost ze zahraničí a dále aby nastínili  projekty a možnosti, které ke kariérovému poradenství existují v České republice. Při této příležitosti byl zmíněn web Infoabsolvent, který nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde všechny školy a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Zároveň paní Jana Malá z MŠMT zmínila projekt z Moravskoslezského kraje Můj život po škole, kde mohou absolventi zjistit, jaké náklady je v životě čekají a jak umí hospodařit.

Zároveň byl jednání přítomen ředitel Střední školy informatiky a ekonomiky DELTA Jiří Formánek s projektem BurzaŠkol.Online. Portál BurzaŠkol.Online vznikl jako studentský projekt právě na SŠ informatiky a ekonomie DELTA v Pardubicích jako portál pro volbu studia pro deváťáky v době Koronaviru pro ČR. Řeší tak absenci veletrhů, kde si běžně žáci i studenti vybírají, kam zamíří na školu.

Meet-up ukázal, jak je důležité synergicky propojovat světy uvnitř státní správy, ale i navenek s firmami či školami, které přichází s inovativními myšlenkami, a to nejen v rámci ČR, ale se zahraničím.