MeetDigi #1: DigiKoalice sobě aneb digitalizujeme ve vzdělávání pohledem rodiče

Autor: Petr Naske, Josef Dašek Publikováno: 28. ledna 2022 28.01.2022

DigiKoalice jako společná platforma MŠMT a NPI ČR uspořádala s partnery ze sítě DigiKoalice dne 26. ledna společný meetup MeetDigi #1. Na akci byly prezentovány novinky z MŠMT k Národnímu plánu obnovy, který podpoří digitalizaci ve školách. Představení navázalo na záměry a vize MŠMT uvedené na webu EDU.CZ a také v rámci výročního setkání DigiKoalice v prosinci 2021. Záměry jsou nyní v procesu schvalování na MŠMT v týmu nového ministra. MŠMT je připraveno na dotazy a podněty k opatřením v oblasti intervence 3.1 Národního plánu obnovy odpovídat na e-mailu digitalizujeme@msmt.cz

Další část setkání byla věnována pohledu rodičů na digitální vzdělávání našich dětí. I proto byly představeny plánované aktivity pro Den bezpečnějšího internetu (Safer Internet Day), který proběhne na celém světě 8. února 2022. Rok od roku jde o významnější den – v roce 2021 se do něj zapojilo 200 zemí po celém světě. Cílem tohoto dne je propagovat bezpečné a pozitivní využívání digitálních technologií, zejména u dětí a mladých lidí.  Zapojit se může kdokoliv, příspěvky a akce je možná popularizovat na sociálních sítích oficiálními hashtagy #SaferInternetDay a #SID2022. Více informací o SID najdete na https://www.facebook.com/siccz nebo na webových stránkách SID. 

V hlavní části meetupu byly prezentovány novinky z dílen členů platformy. Ministerstvo vnitra ČR představilo ve spolupráci s CZ.NIC svůj plán aktivit k letošnímu #SID2022. Akce napříč ČR koordinuje tradičně právě CZ.NIC se svými partnery. Pohled na data a statistiky o rizikovém chování dětí na internetu a souvislostech s edukací rodičů představilo výzkumné centrum IRTIS (FSS MUNI). Zástupci IRTIS poukázali také na fakt z jejich průzkumu, že byť dvě třetiny adolescentů využívají alespoň jednu aplikaci zaměřenou na zdraví, například monitoring kroků nebo kalorií, tak zároveň neumí naplno využít potenciál těchto aplikací. Například za účelem většího pohybu. Nadace O2 představila také svůj web https://bezpecnevsiti.cz/ a oznámila novinky v grantových programech na rok 2022 a specifika jejich podpory pro studenty pedagogických fakult. Upozornila na jednu z priorit grantového programu, kterou bude podpora dětských domovů a přístup dětí a mladistvých v těchto domovech k digitálním technologiím. Projekt Internet s rozumem představil novinky kolem svých webinářů pro rodiče a žáky. Akci zakončili zástupci DDM Praha 6, kteří představili své venkovní geolokační hry pro děti a rodiče (https://www.vyletiste.cz/) a další tipy na smysluplné využívání technologií při pohybu venku (odkazy v prezentaci přednášejícího Jana Holečka).  

Mezi hlavní doporučení pro oblast zapojování rodičů do aktivit digitálního vzdělávání zazněly zkušenosti s organizováním co nejvíce společných edukačních aktivit společně pro rodiče i děti, osobní reference a předávání odkazů na dostupné zdroje (povinností je například zhlédnutí seriálu #martyisdead, u něhož se připravuje pokračování, pro mladší děti je doporučováno vyzkoušet portfolio aktivit kolem knihy ONLINE ZOO).

Náměty a aktivity pro rodiče

Po celou dobu meetupu měli účastníci i organizace možnost s námi sdílet své aktivity pro rodiče v rámci Dne bezpečnějšího internetu. Výběr nejzajímavějších odkazů najdete níže v odrážkách:

Závěr a pozvánka na další meetup

Po skončení akce probíhal krátký networking, do kterého se zapojily nové organizace, které uvažují o členství v DigiKoalici. Členem DigiKoalice se může stát libovolná organizace/firma/projekt podporující digitální vzdělávání dětí i dospělých, které smysluplně podporuje aktivní učení a přináší maximum rovnováhy mezi naše offline i online životy. Zájemci o členství v DigiKoalici najdou informace na  https://digikoalice.cz/stante-se-clenem/

Závěrem byl představen také harmonogram meetupů do letních prázdnin. V měsících březnu a květnu proběhnou networkovací jednání organizací zapojených do sítě DigiKoalice. V měsících únoru, dubnu a červnu proběhnou akce pro vzájemné propojování světa škol a organizací v digitálním vzdělávání.  

Další meetup MeetDigi #2 je předběžně plánován na středu 23. února, opět 17:00 až 19:00, online přes platformu ZOOM. Registrovat se můžete již nyní přes tento formulář.

Na druhý meetup budou společně pozvány organizace v DigiKoalice ale i učitelé a ředitelé, aby mohlo dojít k výměně zkušeností a sdílení plánů „škol a partnerů“ v digitálním vzdělávání. Tématem únorové schůzky bude „Digitalizujeme vzdělávání pohledem školních IT správců a metodiků“ a cílovou skupinou budou především základní školy.  

Pro aktuální informace sledujte i FB událost MeetDigi #2: https://fb.me/e/6um2Bc9hD.

Všechny akce pro vás DigiKoalice připravuje v hybridním nebo ryze online formátu a zdarma.