Fakulta informačních technologií ČVUT

Kontaktní osoby

Marcel Jiřina

Příklad dobré praxe

IT praxe FIT ČVUT šitá na míru