Fakulta informatiky, Masarykova univerzita

Kontaktní osoby

Příklad dobré praxe

Spolupráce univerzity a průmyslu