Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Kontaktní osoby

Miloš Bukáček Email: bukacek@gynome.cz

Příklad dobré praxe

Konference Počítač ve škole – od IT produktu k efektivní, účelné a zajímavé výuce

Informace o členovi

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě pořádá již mnoho let celostátní konferenci Počítač ve škole. Ta je určena především pedagogům základních a středních škol se zájmem o efektivní, účelné a zajímavé využití digitálních technologie ve výuce.

Převážná část konference je věnována přednáškám a workshopům, v nichž je možné seznámit se s novinkami a trendy ve využívání digitálních technologií ve výuce. Do programu se zapojují také zástupci výrobců softwaru a počítačové techniky. Stěžejní část ale tvoří vždy vystoupení učitelů z praxe.