IRTIS, Masarykova univerzita

Kontaktní osoby

David Šmahel Email: smahel@fss.muni.cz

Informace o členovi

Jsme skupinou odborníků z Masarykovy univerzity, kteří se zabývají studiem informačních a komunikačních technologií a jejich dopadů na jednotlivce i společnost. Na tuto oblast se díváme z perspektivy psychologie, sociologie, komunikačních a mediálních studií, informatiky a politologie.