Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Téma: Kybernetická bezpečnost, Big Data, Software, Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední
Druh iniciativy: Národní iniciativa
Druh publikace: Zpráva

O publikaci

Většina českých dětí a adolescentů má dnes svůj vlastní chytrý mobilní telefon. V nedávném reprezentativním výzkumu Sociologického ústavu Akademie věd (SÚ AV ČR) pouze 5 % českých mladistvých uvedlo, že netráví ve všední den svůj volný čas na mobilu, počítači nebo tabletu (Patočková et al., 2022). Mobilní telefon navíc čeští adolescenti používají častěji než počítač k připojování na internet: 84 % českých adolescentů uvedlo, že se alespoň jednou denně připojuje na internet pomocí telefonu, přičemž počítač k připojení na internet denně používá jen 45 % mladistvých (Bedrošová et al.,
2018). Nabízí se tedy otázka, kterou si klade také mnoho rodičů: Co vlastně adolescenti na telefonu dělají?

Výzkumy o používání mobilních telefonů se v současnosti především zakládají na odhadech o používání samotnými uživateli (tzv. self-report). Studie však poukazují na to, že odhady uživatelů o tom, jak používají komunikační technologie, jsou zkreslené (De Reuver & Bouwman, 2015), a to také u adolescentů (Verbeij et al., 2021). Důvodů, proč jsou odhady zkreslené, uvádí literatura několik. Jedním z nich je, že se do odhadu může promítat i představa respondentů o tom, jaká doba strávená používáním médií je ještě přijatelná nebo které aplikace by se měly nebo neměly používat. Navíc se výzkumníci typicky ptají uživatelů na odhad používání telefonu v běžný den, což je často těžké kvantifikovat z toho důvodu, že telefon většinou používáme vícekrát denně v kratších časových úsecích a odhadnout tak přesně celkový čas strávený konkrétními činnostmi na mobilu je obtížné (Verbeij et al., 2021). Proto při získávání představy o tom, kolik času adolescenti tráví používáním chytrých telefonů a co a nich dělají, bychom si neměli spoléhat výhradně na odhady samotnými uživateli.

Ve výzkumu, jehož vybraná zjištění shrnuje tento report, jsme proto vyvinuli mobilní aplikaci, kterou si 201 adolescentů ve věku 13 až 17 let stáhlo do svých telefonů a která sbírala čtyřikrát čtrnáct dní data o tom, jak adolescenti používají svá mobilní zařízení. V reportu ukazujeme, jak dlouho a kolikrát denně mladí používají telefon a jaké aplikace používají. Takový výzkum je potřebný pro lepší porozumění užívání technologií mladistvými, zejména pokud chceme ověřit nebo vyvracet mýty, které používání telefonů adolescenty obklopují.