Národní pedagogický institut ČR

Kontaktní osoby

Josef Slovák
Josef Dašek Email: josef.dasek@npicr.cz
Jaroslav Fidrmuc Email: jaroslav.fidrmuc@npicr.cz
Jan Klufa Email: jan.klufa@npicr.cz
Josef Rydlo Email: josef.rydlo@npicr.cz

Příspěvky

NPI Speciál pro podporu výuky na dálku č. 11
NPI Speciál pro podporu výuky na dálku č. 10
NPI Speciál pro podporu výuky na dálku č. 8
NPI Speciál pro podporu výuky na dálku č. 7
Call for pledges a COVID-19
NPI Speciál pro podporu výuky na dálku č. 6
NPI Speciál pro podporu výuky na dálku č. 5
NPI Speciál pro podporu výuky na dálku č. 4
NPI Speciál pro podporu výuky na dálku č. 3
NPI Speciál pro podporu výuky na dálku č. 2
NPI Speciál pro podporu výuky na dálku č. 1
DOMINO – učitelé představili své digitální přípravy a aplikace na finále soutěže

Pomoc s učením #NaDálku

Webináře – učíme #nadalku

Informace o členovi

NPI ČR je školským vzdělávacím, metodickým, výzkumným, odborným a poradenským zařízením pro řešení otázek předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, základního uměleckého, jazykového, neformálního, zájmového a dalšího vzdělávání.
NPI ČR poskytuje vybraná studia ke splnění kvalifikačních předpokladů a studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (kromě didaktického studia cizích jazyků).
NPI ČR je pověřen funkcí revizního pracoviště.
NPI je pověřen vedením a zveřejňováním Národní soustavy kvalifikací.

Hlavní cíl činnosti NPI ČR 

Zajistit systematický přenos vzdělávacích inovací z centrální koncepční úrovně do školské praxe v regionech: podstatným prvkem nové organizace jsou regionální centra podpory pedagogů (krajská pracoviště NPI ČR), která poskytují:

  • metodickou podporu školám a pedagogům
  • cílené další vzdělávání pedgogických pracovníků (DVPP) hlavně ve státních prioritách
  • podporu strategického řízení ve školách a územích
  • podporu vedoucích pracovníků ve školství a dalších skupin pedagogických pracovníků (např. začínajících a uvádějících učitelů atd.)