Národní pedagogický institut ČR a DigiKoalice pomáhají s koordinací Evropského týdne programování!

Autor: Josef Dašek Publikováno: 13. října 2020 13.10.2020

Digitální gramotnost a informatické myšlení patří mezi důležité aspekty pro orientaci v současném rychle se měnícím světě. K rozvoji těchto dvou aspektů přispívá Evropský týden programování neboli Codeweek. V rámci něho se mohou účastníci naučit nejen základům programování, ale také lépe uchopit problematiku digitálních technologií a spatřovat jejich přínos při jejich bezpečném a efektivním využívání.

Codeweek, který letos proběhne od 10. do 25. října, se zaměřuje na programování a rozvoj informatického myšlení. Láká školy, neziskové organizace, programovací kluby a další organizace z celé Evropy k realizaci vlastních akcí s tímto tématem.

Platná zkušenost

„V rámci letošního ročníku přispěje Národní pedagogický institut České republiky realizací akce, která poskytne školám informace o průběhu připravovaných revizí Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání, které se zavádí právě v souvislosti s rozvojem informatického myšlení a digitální gramotnosti,“ říká Jaroslav Fidrmuc, ředitel odboru kurikula všeobecného vzdělávání NPI ČR.

Akce jsou organizovány online, což školám přinese další potřebnou zkušenost s online výukou. Codeweek je také dobrou příležitostí k síťování s dalšími zástupci škol a získávání kontaktů na kolegy, kteří jsou v podobné situaci a mají podobné cíle. Kromě toho, škola může akci využít také jako svou propagaci. Do akcí může zahrnout kromě svých studentů a učitelů i rodiče nebo firmy.

Zapojte se i Vy!

Účast je přínosná i pro učitele neinformatických oborů. Ti se mohou zaměřit na to, jak začlenit programování a informatické myšlení do jiných předmětů i do každodenního života žáků. Cílem zároveň je, aby takový přístup přestal být vnímán jako nadstandardní. Codeweek je i příležitost pro rychlý seberozvoj, který může sloužit jako motivace pro další vzdělávání (nejen) učitelů.

Přesto, že se s Evropským týdnem programování pojí letošní říjnový termín, je možné se do akce zapojit během celého zbytku roku. Neváhejte a zapojte se se svou aktivitou. Pojďme tuto dobu využít k rozvoji digitální gramotnosti a informatického myšlení.

Více informací najdete na stránkách Codeweek (https://codeweek.eu/) nebo na webu DigiKoalice (https://digikoalice.cz/category/codeweek/).