Metodická příručka projektu SYPO: informatika a ICT – 18 odstínů cloudových technologií

Autor: NPI ČR Publikováno: 10. února 2021 10.02.2021

Národní metodické kabinety Informatika a ICT, Matematika a její aplikace a Český jazyk a literatura vytvořily nové metodické příručky z oblasti oborových didaktik, které jsou využitelné v pedagogické praxi a obohacují nabídku oblíbených webinářů projektu SYPO (https://www.projektsypo.cz/co-delame/webinare.html). Současně metodické příručky svým obsahem rezonují s hlavními cíli Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+: vzdělávání více zaměřit na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život a snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálů žáků a studentů.

Metodická příručka Informatika a ICT – 18 odstínů cloudových technologií vznikla v Národním metodickém kabinetu Informatiky a ICT. Členové Národního kabinetu hledali pro příručku téma, které by mohlo být užitečné jak pro učitele Informačních a komunikačních technologií, tak být podnětné pro učitele dalších předmětů, kteří by rádi využili digitální technologie v edukačním procesu. Cloudové technologie jsou velikou příležitostí, která je zvláště v době distančního vzdělávání velmi často učiteli využívána. Cílem příručky je tedy ukázat možnosti a způsoby zapojení cloudových technologií do výuky v základních i středních školách.

Metodická příručka je otevřeným materiálem a předpokládá se její doplňování v budoucnosti. Celý model systému profesní podpory pro kabinet Informatika a ICT najdete zde: https://www.projektsypo.cz/1093-modely-systemu-podpory-pro-jednotlive-kabinety.html.