Mezinárodní konference OECD

Autor: MŠMT Publikováno: 22. března 2022 22.03.2022

Al v práci, inovaci, produktivitě a dovednostech

Al, neboli umělá inteligence, mění způsob, jakým se učíme, chováme, myslíme a pracujeme. Zrychlující pokrok v této oblasti podněcuje k inovaci produktů, služeb a dodavatelských řetězců s cílem generovat zvýšení produktivity a nižší náklady. Dopad umělé inteligence na trh práce a společnost však vyvolává otázky a spolu s tím i obavy. Mezinárodní konference o Al v roce 2022 svedla dohromady přední hlasy z technických, politických, obchodních a akademických komunit a komunit občanské společnosti, aby představili poznatky o zavádění Al ve firmách a na pracovištích.

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automatickyAl přetváří ekonomiky a společnost po celém světě. Společně s tím mění způsob, jakým pracujeme a má tedy potenciál nahradit některá zaměstnání a transformovat mnoho povolání. Je však nedorozumění se domnívat, že Al způsobí masovou nezaměstnanost. Je pravda, že některé pracovní pozice budou nahrazeny technologiemi, ale místo nich vyrostou další. Lidé se však budou muset rekvalifikovat a vzdělávat, a to nejen v IT. Důležitou dovedností budou tzv. soft skills, které jsou nenahraditelné.

Jednou z klíčových složek dobře fungujícího pracovního trhu je efektivita, s jakou jsou pracovníci přiřazováni k volným místům. Čím obtížnější a déle trvající bude přiřazování pracovníků k volným pozicím, tím vyšší bude nezaměstnanost. Kvalita těchto rozhodnutí hraje taktéž důležitou roli. Chybný úsudek může vést k poklesu produktivity, inovace a zapříčinit vyšší fluktuaci a náklady na nábor. Proto je namístě zvážit využití Al při přizpůsobování trhu práce. K tomu se váže i problém diskriminace při přijímání zaměstnanců. Metaanalýza za 30 let experimentů v USA zjistila, že u bílých uchazečů o zaměstnání byla o 36 % vyšší pravděpodobnost, že se jim po pohovoru někdo ozve než u stejně kvalifikovaných Afroameričanů. Vzhledem k tomu, že systémy umělé inteligence se stále více používají při náboru a najímání zaměstnanců, stejně jako při řízení a hodnocení pracovníků, mají potenciál přispět taktéž ke snížení diskriminace v práci.

S používáním umělé inteligence se váže uplatnění algoritmických auditů k posouzení, zda je systém umělé inteligence a jeho použití v souladu s etickými principy nebo regulací. Audity by byly použity například k posouzení, zda systémy umělé inteligence používané na pracovišti zabraňují předpojatosti a diskriminaci.

Zdroj: OECD. 2022. International Conference on Al in Work, Innovation, Productivity and Skills. Dostupné na: https://oecd-events.org/2022-ai-wips (3. 3. 2022)