Ministerstvo průmyslu a obchodu uspořádalo INFODAY k aktuálním výzvám PROGRAMU DIGITÁLNÍ EVROPA

(Tisková zpráva je převzata v plném znění z https://www.mpo.cz/cz/podnikani/digitalni-spolecnost/ministerstvo-prumyslu-a-obchodu-usporadalo-infoday-k-aktualnim-vyzvam-programu-digitalni-evropa–264992/)

Ve středu 15. prosince 2021 proběhl online INFODAY k novému programu Digitální Evropa (DIGITAL), jehož cílem bylo představit program jako celek, seznámit účastníky se schválenými pracovními programy pro roky 2021 – 2022 a s aktuálně vyhlášenými výzvami Evropské komise. V rámci setkání, do něhož se zapojilo více než 150 účastníků, vystoupili kromě náměstka ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petra Očka, ředitel odboru digitální ekonomiky Daniel Všetečka a chytré specializace a Kateřina Rešlová z oddělení digitální ekonomiky a společnosti. 

Účastníci byli seznámeni s cíli programu Digitální Evropa, s rozpočtem nařízení DIGITAL a čtyřmi pracovními programy Digitální Evropa 2021 – 2022.  Představeno bylo 28 témat aktuálně spuštěných výzev v oblastech: Cloud Data & TEF; Přípravné kroky pro Datové prostory; Urychlení co nejlepšího využití technologií; Důvěra v digitální transformaci; Pokročilé digitální dovednosti; Bezpečná kvantová komunikační infrastruktura EU a výzva na Evropská centra pro digitální inovace (EDIH).

Výzvy k předkládání žádostí na základě aktuálních pracovních programů  probíhají ve třech vlnách:

  1. vlna výzev otevřena od 17.11.2021
  2. vlna výzev orientačně otevřena ve 2. čtvrtletí 2022
  3. vlna výzev orientačně otevřena ve 3. čtvrtletí 2022

Režim financování:  

  • Granty s 50% dotací pro všechny způsobilé žadatele;
  • Granty s 50% dotací pro všechny způsobilé žadatele a s 75% dotací pro malé a střední podniky;
  • Koordinační a podpůrné akce (CSA) ve výši 100 %;
  • Veřejné zakázky.

Do výzev se obecně mohou hlásit:

  • Soukromé i veřejné právnické osoby; nikoliv fyzické osoby;
  • Usazené v EU nebo asociovaných zemích;
  • Některé výzvy uplatňují bezpečnostní požadavky vůči entitám pod kontrolou třetích zemí.

Informace o programu, výzvách a veřejných zakázkách:

Prezentace z události je dostupná bíže.

Stáhnout (PDF, 3.26MB)