Na českých školách odstartoval projekt Albus

Autor: MŠMT, NPI ČR, Google for Education, Edugo Publikováno: 28. dubna 2023 28.04.2023

V České republice odstartoval projekt Albus, který má dvěma českým školám pomoci při zavádění digitálních technologií do výuky. Za projektem stojí společnost Google a Edugo. Projekt se realizuje za podpory Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Národního pedagogického institutu České republiky.

V rámci projektu budou mít učitelé a žáci na Základní škole Zdenky Braunerové v Roztokách a na Základní škole Trmice možnost naplno využít nástroje Google při zavádění digitálních změn na svých školách. “Prostřednictvím projektu Albus chceme podpořit české školy – učitele, žáky a lektory – ve využívání digitálních nástrojů. Nejen ve výuce, ale i v jejich běžném životě. Skrze projekt také chceme změřit, jaká podpora je pro digitální transformaci škol nejúčinnější,“ říká Pawel Czerwony, zástupce Google for Education pro střední a východní Evropu.

Kromě poskytnutí licencí pro Google for Education, které žákům a učitelům umožní využití všech Google aplikací zdarma, a darování notebooků, které běží na systému Chrome OS, tzv. Chromebooků, budou mít školy navíc možnost využít školení certifikovanými lektory Google for Education. “Pro nás je to příležitost, jak smysluplně podpořit pedagogy v jejich práci a pomoci jim při používání digitálních technologií ve výuce, a to napříč předměty,” říká Karel Moric ze společnosti Edugo, která školení pořádá a celý projekt Albus v České republice zaštiťuje.

Posun jednotlivých škol, konkrétně jejích pedagogů a studentů, při zavádění digitálních změn a používání digitálních technologií budou zkoumat výzkumníci ze Západočeské univerzity v Plzni a Ostravské univerzity. Projekt podpořily i státní instituce. Konkrétně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní pedagogický institut České republiky. „Dnes, více než kdy jindy je důležité zaměřit se na rozvoj digitálních dovedností tak, abychom se všichni uměli lépe orientovat v digitálním prostoru a byli jsme schopni digitální nástroje bezpečně a zdravě využívat. Právě k tomuto rozvoji digitálních dovedností a bezpečnému užívání technologií může Albus přispět,“ říká Martin Úlovec, zmocněnec pro digitalizaci a digitální vzdělávání na MŠMT. Jeho slova doplňuje Anna Stočesová Martinková, vedoucí oddělení podpory digitálního vzdělávání na MŠMT: „Věříme, že projekt Albus přispěje k tomu, aby se na zapojených školách zlepšilo využívání digitálních pomůcek, na které jako ministerstvo přispíváme školám nemalé finanční prostředky z Národního plánu obnovy.”

Projekt přijaly nadšeně i jednotlivé školy, kterým byly v úterý 18., respektive ve středu 19. dubna slavnostně předány Chromebooky a představen širší kontext projektu. Ředitelky obou škol poděkovaly za příležitost se projektu účastnit a těší se na to, co jim projekt přinese. 

Projekt byl již v minulosti realizován v Asii. Česká republika je po Polsku v Evropě teprve druhou zemí, kde bude projekt Albus realizován. Projekt poběží od dubna až do října tohoto roku. Výsledky projektu by pak měly být známy koncem tohoto roku.

Kontakt:

Anna Stočesová Martinková (anna.stocesova@msmt.cz)
Vedoucí oddělení podpory digitální vzdělávání, odbor vzdělávací politiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Zdeněk Smrčka (zdenek.smrcka@npi.cz)
Projektový koordinátor projektu Albus za NPI ČR