Národní pedagogický institut ČR spustil Mapu gramotností v ČR

Autor: NPI ČR Publikováno: 21. září 2020 21.09.2020

K příležitosti Mezinárodního dne gramotnosti, který podle UNESCO připadá na 8. září, spouští Národní pedagogický institut (NPI ČR) jednoduchou Mapu gramotností v ČR. Chce tak upozornit na téma podpory učitelů MŠ a ZŠ a vyzdvihnout, a hlavně sbírat informace o místech, kde se systematické podpoře rozvoji gramotností dětí a žáků věnují. Cílem je také podpořit školy, učitele či instituce ve využívání gramotností jako zdroje pro inovace ve výuce. Subjekty se do mapy mohou přidávat celý měsíc, který uzavře on-line konference 8. října.  

I když se úroveň vzdělanosti západního světa a schopnosti dovednost číst a psát považují za samozřejmou, pojem gramotnost znamená také schopnost rozumět kontextu, chuť učit se a dovednost řešit problémy. Funkční gramotnost je schopnost uplatňovat vědomosti při řešení nejrůznějších životních situací, jako třeba porozumění smlouvě s bankou, rozpoznání finančního podvodu či kyberšikany, šíření hoaxů a falešných zpráv, nebo třeba odhad velikost pozemku. 

NPI ČR se ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Českou školní inspekcí zabývá tématem gramotností také v projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt přibližuje na tematickém webu Gramotnosti.pro život nový pohled na vzdělávání a dává tipy, jak gramotnosti rozvíjet. Ty se učitelé učí zapojovat také do školní výuky, projekt podporuje sdílení praxe mezi nimi, používání otevřených vzdělávacích zdrojů ve výuce a rozvoj reflektivní praxe ve školách. 

Mapu gramotností spouštíme s cílem na téma upozornit, podpořit další učitele a vyzvat k zapojení další učitele, školy, knihovny i další instituce. Ty se mohou do mapy přidat nebo vyhledat spojence ve svém okolí,” uvádí Ivo Jupa, ředitel NPI ČR. 

Gramotnosti se NPI ČR daří prostřednictvím třicítky pilotních mateřských a základních škol dostávat přímo do výuky k dětem. V podmínkách různorodých škol tak ověřují konkrétní postupy propojení gramotností do výuky a následně je sdílí s dalšími učiteli a školami.  

Projekt PPUČ představuje síť 36 pilotních ZŠ a MŠ, ve kterých se školy věnují systematické podpoře vybraných učitelů za pomoci proškoleného týmu školy a facilitace odborníků a mentorů z NPI ČR. Cílem inovací je najit silné stránky vlastní školy, nebát se zkušenosti sdílet i mimo zdi školy a hlavně objevit v pilotních aktivitách co nejvíce příležitostí základních gramotností i v předmětech, kde se s nimi děti a žáci běžně nepotkají.   

Projekt Podpora práce učitelů realizuje NPI ČR v rámci operačního programu OP VVV. Projekt má za cíl přinášet inovace do vzdělávání a rozvíjet kapacity škol a jejich učitelů. Zabývá se klíčovým tématem rozvoje gramotností v praxi MŠ a ZŠ napříč předměty a aktivitami s dětmi a žáky, přičemž učitelům nabízí články, kterými se mohou pro svou výuku ve školách inspirovat. 

Odkazy:

Kontakt:
Daniel Suchánek, projektový publicista projektu PPUČ,
777 785 423
daniel.suchanek@npicr.cz