Národní soutěž v digitálních kompetencích 2022

Autor: ČSKI Publikováno: 22. září 2022 22.09.2022

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) ve spolupráci s českou technologickou společností CertiCon a.s. a kanceláří ECDL Czech Republic pořádá pro učitele a žáky základních a středních, technických i všeobecně vzdělávacích škol národní soutěž v digitálních kompetencích. Soutěže, která bude probíhat v období od 1. října 2022 do 31. ledna 2023, se může zúčastnit každá škola v ČR, která projeví zájem.

„Již tradičně se bude soutěžit ve třech kategoriích, a to o nejaktivnější školu, nejzapálenějšího učitele/učitelku a o nejvšestrannějšího žáka/žákyni. Rozhodujícím faktorem úspěchu přitom ani zdaleka nebude jen počet vedených, vyhodnocovaných a absolvovaných praktických ECDL zkoušek, ale především jejich zaměření a úspěšnost,“ vysvětluje profesorka Olga Štěpánková, předsedkyně ČSKI, která v ČR garantuje kvalitu mezinárodního konceptu digitálních kompetencí ECDL / ICDL.

„Letos budou při hodnocení výsledků této již tradiční soutěže nejvíce zohledněny digitální dovednosti z oblasti robotiky, informatického myšlení a programování, práce s informacemi a kybernetické bezpečnosti. Ale ani další oblasti digitálních dovedností nezůstanou stranou, a to včetně kancelářských digitálních dovedností na pokročilé úrovni,“ dodává ředitel pracovní skupiny ECDL Czech Republic Jiří Chábera. Ceny do soutěže věnují společně ČSKI a CertiCon a.s., přitom není bez zajímavosti, že výherci samotní si budou moci vybrat takovou cenu, která se jim bude nejvíce líbit.

O konceptu ECDL / ICDL

ECDL / ICDL – European, resp. International Certification of Digital Literacy je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti digitálních znalostí a dovedností, který vznikl na základě závěrů vědeckovýzkumného projektu ESPRIT zadaného Evropskou komisí v polovině 90. let minulého století. Koncept ECDL / ICDL definuje mezinárodní standardy, resp. minimální vzdělávací obsah, v podobě tzv. ECDL / ICDL sylabů. Tyto sylaby pokrývající celou škálu oblastí, ve kterých jsou digitální technologie využívány, jsou průběžně na mezinárodní úrovni aktualizovány. Koncept ECDL / ICDL zároveň určuje metodu, jakou jsou digitální znalosti a dovednosti objektivně a nezávisle ověřovány. Tato metoda je založena na praktických zkouškách prováděných s využitím běžné výpočetní techniky a reálného programového prostředí.

Zkoušky dle konceptu ECDL / ICDL jsou mezinárodně uznávané, celosvětově procesně standardizované, objektivní a nezávislé na výpočetní technice a programovém prostředí, na kterém jsou prováděny. V celém světě se využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testových úloh. Ověřování digitálních kompetencí dle konceptu ECDL / ICDL mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska a za tímto účelem odborně připravení testeři akreditovaní dle mezinárodních pravidel. Úspěšní absolventi zkoušek mohou získat některý z ECDL / ICDL Certifikátů, které mají mezinárodní platnost.

Za obsah sylabů a testových úloh odpovídá výhradní vlastník konceptu – ICDL Foundation Irsko, nezisková organizace založená v roce 1997 sdružením Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) za podpory Evropské komise. ICDL Foundation poskytuje licenci k provozování tohoto mezinárodního konceptu národním profesním společnostem se vztahem k informatice sdruženým v CEPIS – garantům kvality ECDL / ICDL zkoušek v národním prostředí.

Kontakt:

Ing. Jiří Chábera, MBA

ředitel pracovní skupiny ECDL-CZ, ČSKI, CertiCon a.s.

www.ecdl.cz, @ECDLCZ, info@ecdl.cz, 723 918 261