Nástroj pro oživení a odolnost podporuje prosazování digitálních dovedností

Autor: Ieva Spudyte, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 7. května 2021 07.05.2021

V souvislosti s evropskou cestou oživení je kladen důraz na rozvoj digitálních dovedností. V této souvislosti je Nástroj pro oživení a odolnost jedinečnou příležitostí pro země EU, jak posílit digitální dovednosti a společně splnit cíle digitální dekády pro rok 2030.

Tento finanční nástroj vstoupil v platnost dne 19. února 2021 a poskytne více než 670 miliard eur ve formě půjček a grantů na podporu reforem a investic ve všech zemích EU.

Aby mohly členské státy EU získat podporu z Nástroje pro oživení a odolnost, musely vypracovat a předložit své národní plány pro oživení a odolnost, které stanoví soudržný balíček reforem a veřejných investičních projektů s dlouhodobým dopadem. Reformy a investice by měly být provedeny do roku 2026.

Nejméně 20 % rozpočtu každého národního plánu musí být přiděleno na digitální transformaci hospodářství a společnosti. To zahrnuje reformy podporující a posilující digitální dovednosti.

To jsou příklady toho, jak by mohly být výzvy v oblasti digitálních dovedností řešeny ve vnitrostátních plánech:

Celkově jsou národní plány na podporu oživení základními nástroji, které zajistí rozsáhlé šíření digitálních dovedností mezi evropským obyvatelstvem na všech úrovních.

Jakmile Rada přijme vnitrostátní plány, představí platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa přehled opatření, reforem a investic, k nimž se členské státy EU zavázaly.

© Andrey Popov – stock.adobe.com

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.