Plán obnovy a odolnosti je určen k podpoře digitálních dovedností

Autor: Ieva Spudyte, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 7. května 2021 07.05.2021

S tím, jak se Evropa vydává na cestu k obnově, se stává nutností rozvíjet a přizpůsobovat digitální dovednosti. V této souvislosti je Plán obnovy a odolnosti (RRF) jedinečnou příležitostí pro země EU, jak podpořit digitální dovednosti a společně splnit cíle digitálního desetiletí do roku 2030.

Tento finanční program vstoupil v platnost 19. února 2021 a poskytne více než 670 miliard eur ve formě půjček a grantů k financování reforem a investic ve všech zemích EU.

Aby členské státy EU získaly podporu z RFF, musely vypracovat a předložit své národní plány obnovy a odolnosti, které obsahují ucelený soubor reforem a veřejných investičních projektů s dlouhodobým dopadem. Reformy a investice by měly být uskutečněny do roku 2026.

Na digitální transformaci ekonomiky a společnosti musí být vyčleněno nejméně 20 % rozpočtu každého národního plánu. To zahrnuje reformy zaměřené na rozvoj a rozšiřování digitálních dovedností.

Toto jsou některé příklady toho, jak by mohly být výzvy v oblasti digitálních dovedností zahrnuty do národních plánů:

Celkově lze říci, že národní plány obnovy jsou zásadními dokumenty, které umožní rozsáhlé rozšíření digitálních dovedností mezi evropskou populací na všech úrovních.

Až Rada schválí národní plány, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa představí souhrn kroků, reforem a investic, k nimž se členské státy EU zavázaly.

© Andrey Popov – stock.adobe.com

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.