Nedostatek žen v ICT je v České republice stále velké téma

Autor: DigiKoalice, Digitálna koalícia, Digitalna Slovenija Publikováno: 27. dubna 2023 27.04.2023

Nedostatek žen v ICT průmyslu je stále velkým problémem nejen v Evropské unii, ale také ve Slovinsku, České republice a na Slovensku. Podle studie Eurostatu z roku 2020 tvoří ženy pouze 17 % ICT pracovníků v EU. Tento trend se projevuje i ve Slovinsku, kde pouze 15 % ICT pracovníků tvoří ženy, oproti 20 % v České republice a 23 % na Slovensku.

Čtvrtý čtvrtek v dubnuprobíhá tzv. Girls Day, tedy „Den dívek v ICT“. Tento den je věnován dívkám s cílem zvýšit jejich počty v oblasti v ICT a slouží k podpoře rovných příležitostí. V rámci tohoto dne se usiluje o zvýšení zájmu dívek o ICT a o vytvoření rovných podmínek pro jejich vzdělávání, kariéru a rozvoj v tomto odvětví.

12 inspirativních žen z Česka, Slovenska a Slovinska

V roce 2022 se sešly tři národní digitální koalice – slovenská, česká a slovinská -, aby zvýšily povědomí a povzbudily mladé lidi, zejména dívky, o příležitostech, které nabízí digitalizace, digitální transformace a sektor ICT obecně, prostřednictvím série webinářů “Girls & ICT” (záznamy webinářů najdete níže).

Webináře jednotlivě představovaly 12 zajímavých žen s inspirativními příběhy o jejich profesní dráze a výzvách, které musely překonat, aby se dostaly tam, kde jsou dnes, ve světě IT. Diskutovaly o příležitostech, které digitální transformace přináší, a ukázali účastníkům a účastnicím různé pracovní, kariérní a studijní příležitosti v ICT.

U příležitosti Girls Day chceme poděkovat pravě našim inspirativním ženám, které se podělily o svou kariéru v IT z České republiky, Slovenska a Slovinska.

Záznam webinářů Girls & ICT najdete na

I díky jejich úsilí a práci se stává oblast ICT pro ženy dostupnější a prosazuje se větší zapojení žen do této oblasti. Jejich příklady ukazují, že ženy mohou být také lídry a inovátory v ICT a pomáhají překonávat stereotypy v této oblasti.