Nejnovější aktualizace DigComp 2.2 je nyní zveřejněna!

Autor: Niamh Thornton, Digital Skills and Jobs Platform Publikováno: 25. března 2022 25.03.2022

Dne 22. března 2022 zveřejnilo Společné výzkumné středisko Evropské komise nejnovější aktualizaci rámce digitálních kompetencí (DigComp 2.2), která obsahuje více než 250 nových příkladů znalostí, dovedností a postojů!

Nově aktualizovaný a integrovaný rámec digitálních kompetencí pro občany (DigComp 2.2) poskytuje více než 250 nových příkladů znalostí a dovedností, které mají evropským občanům pomoci při sebehodnocení, identifikaci nabídek odborné přípravy a hledání zaměstnání. Díky této aktualizaci bude DigComp i nadále hrát ústřední úlohu při dosahování ambiciózních cílů EU stanovených digitální dekádou a kompasem, pokud jde o digitální prohlubování dovedností celé populace – 80 % občanů EU bude mít do roku 2030 základní digitální dovednosti.

Cílem nové aktualizace je zapojit občany s důvěrou a bezpečně do digitálních technologií, přičemž je třeba zohlednit vznikající technologie, jako je umělá inteligence, internet věcí (IoT), dataficace nebo nové jevy vyplývající z krize způsobené pandemií, které vedly k potřebě nových a zvýšených požadavků na digitální kompetence občanů a pracovníků.

Informace o DigCompu

Evropský rámec digitálních kompetencí (DigComp) je nástrojem ke zlepšení digitálních kompetencí evropských občanů. Digitální kompetence dnes znamená, že lidé musí mít schopnosti ve všech oblastech DigComp.

Rámec digitálních kompetencí pro občany (DigComp) již více než deset let poskytuje v celé EU i mimo ni společný pohled na to, co je digitální kompetence, a poskytuje pevný základ pro utváření politiky v oblasti digitálních dovedností, rozvoj učebních osnov a hodnocení digitálních dovedností, a to jak ve vzdělávání, tak na trhu práce. DigComp ve skutečnosti inspiroval více než 20 nástrojů v různých členských státech EU, a to v mnoha cílových skupinách evropské společnosti.

Cíle aktualizace DigComp 2.2

DigComp 2.2 obsahuje nástroje a zdroje na podporu zlepšování digitálních dovedností občanů v celé Evropě, Europass, nástroj pro sebehodnocení na platformě pro digitální dovednosti a pracovní místa a DigCompSAT, nástroj pro sebehodnocení rámce DigComp. 

Tato nová aktualizace dále pomůže posílit úlohu DigCompu při dosahování cílů iniciativ evropské digitální strategie, včetně akčního plánu digitálního vzdělávání a evropského pilíře sociálních práv, jakož i vypracování evropského osvědčení o digitálních dovednostech.

Aktualizace DigComp 2.2 pomůže udržet DigComp relevantní pro učení, práci a účast ve společnosti, jakož i pro tvorbu politik EU. Nové publikace rovněž poskytují přehled o stávajících materiálech DigComp a konsolidují předchozí publikace a odkazy. Zahrnuty jsou rovněž konkrétní přílohy týkající se interakce občanů se systémy UI a práce na dálku/hybridní práce

@ Joint Research Centre 2022