Nová zpráva k informatickému myšlení v povinném vzdělávání – stav a praxe v terénu

Autor: Tiana Zignani, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 5. dubna 2022 05.04.2022

Evropská komise stanovila šest priorit na období 2019–2024, včetně jedné z priorit s názvem „Evropa připravená na digitální věk“. V rámci této digitální strategie se Evropská komise snaží zavést nové generace technologií a posílit postavení lidí jejich využíváním. Tento program byl doplněn akčním plánem digitálního vzdělávání na rok 2021 (2021–2027) – Přetvoření vzdělávání a odborné přípravy pro digitální věk, který stanoví politické iniciativy v Evropské unii (EU), které podporují udržitelné a účinné přizpůsobení systémů vzdělávání a odborné přípravy v členských státech EU tak, aby byly lépe uzpůsobeny digitálnímu věku.

Akční plán digitálního vzdělávání má dvě prioritní oblasti: (1) Podpora rozvoje vysoce výkonného ekosystému digitálního vzdělávání a (2) posílení kompetencí v oblasti digitálních dovedností pro digitální transformaci. Vzdělávání v oblasti výpočetní techniky jako takové spadá do druhé prioritní oblasti akčního plánu digitálního vzdělávání jako požadavek na posílení digitálních dovedností a kompetencí mladých lidí. 

Výzkumná studie „Reviewing Computational Thinking in Compulsory Education: Současný stav a praxe v terénu“ odsuzuje úlohu výpočetního myšlení v povinné školní docházce v některých evropských členských státech i mimo EU. Tato studie byla financována Společným výzkumným střediskem Evropské komise (JRC) a v období od dubna do prosince 2021 byla provedena institutem pro vzdělávací technologie italské Národní rady pro výzkum (CNR-ITD) společně s Evropskou sítí škol (EUN) a Univerzitou ve Vilniusu (VU). Cílem studie je navázat na dřívější zprávu Společného výzkumného střediska nazvanou „Rozvoj informatického myšlení v oblasti povinného vzdělávání: důsledky pro politiku a praxi“. Tato dřívější zpráva Společného výzkumného střediska poskytla přehled výsledků výzkumu, jakož i základních a politických iniciativ pro rozvoj dovedností v oblasti výpočetního myšlení v rámci povinné školní docházky v Evropě.

Vizuální shrnutí zúčastněných zemí studie s barevnou klasifikací podle jejich politik nebo osnov výpočetního myšlení platných před rokem 2016 nebo po něm

„Reviewing Computational Thinking in obligationulsory Education: Výzkumná studie o aktuálním stavu a praxi v terénu“ si klade za cíl zohlednit dopad pandemie COVID-19 a všechny příležitosti a výzvy, které představuje v oblasti digitální transformace a vzdělávání. 

Vizuální shrnutí výzkumného procesu výzkumné studie. Existují 4 políčka s názvem: sekundární výzkum, průzkum, konzultace, případové studie. Ty vedly k syntéze pěti interních zpráv, jedné zprávy v časopise a jedné závěrečné zprávy.
Závěry

Studie analyzovala situaci v 29 evropských zemích, z nichž 18 jsou členské státy a sedm dalších evropských zemí. Každá z těchto zemí zavedla základní koncepty počítačové vědy do svých vzdělávacích osnov. Dánsko zejména provádí pilotní projekty s cílem začlenit dovednosti v oblasti výpočetního myšlení do svých osnov. Celkově byly při začleňování výpočetního myšlení do povinné školní docházky pozorovány tři různé přístupy:

Výzkum rovněž poukazuje na to, že práce na skutečných problémech a motivace studentů k vytváření vlastních programů, aplikací, animací, videoher atd. vytvořených pro nejúčinnější pedagogické přístupy k rozvoji dovedností v oblasti výpočetního myšlení. Díky těmto metodám mohli studenti přejít od pasivních spotřebitelů technologií k aktivní tvorbě digitálního obsahu a předmětů. 

Tato komplexní výzkumná studie je k dispozici ke stažení a rádi bychom Vás informovali o tom, jaká doporučení mají začít uplatňovat výpočetní myšlení v rámci povinné školní docházky.

© Evropská komise

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.