Nové partnerství na podporu digitálních dovedností v Evropě v rámci Paktu pro dovednosti

Autor: Matteo Mirigliano, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 25. července 2022 25.07.2022

Dne 18. července 2022 bylo v rámci iniciativy Pakt pro dovednosti zahájeno nové partnerství s cílem posílit digitální dovednosti ve světě průmyslu.

Nové partnerství je výsledkem podpory a spolupráce Evropské komise, sdružení EU, podniků, organizací, odborů, univerzit, poskytovatelů odborné přípravy a národních federací. Hlavním cílem je umožnit prohlubování dovedností a změnu kvalifikace pracovní síly a přilákat do digitálního průmyslu více lidí. Toto nové partnerství navíc pomůže dosáhnout evropských cílů v oblasti ekologické a digitální transformace tím, že podpoří jednotlivce a organizace při získávání základních digitálních dovedností. 

„Partnerství v oblasti dovedností v oblasti digitálních ekosystémů v rámci Paktu pro dovednosti převezme vedoucí úlohu při přizpůsobování hospodářství EU výzvám budoucnosti. Bude také inspirací pro ostatní – ať už v digitálním ekosystému, nebo v jakémkoli jiném průmyslovém ekosystému – k tomu, aby digitální příležitosti přeměnily v úspěšné obchodní modely, z nichž mají prospěch jak občané, tak podniky.“ – komisař pro vnitřní trh Thierry Breton.

Pracovní dovednosti partnerů v digitálním odvětví budou první oblastí zájmu partnerství. Partneři pak vypracují společné cíle, jako je monitorování budoucího vývoje v oblasti prohlubování dovedností a změny kvalifikace, jako je počet pracovníků, kteří musí být rekvalifikováni. Kromě toho bude nové partnerství úzce spolupracovat s dalšími již existujícími odvětvími v jiných odvětvích, kde jsou digitální dovednosti zásadní, jako je Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa. Bude hledat příležitosti pro spolupráci a součinnost s dalšími probíhajícími projekty.

Nová spolupráce je součástí rámce závazků v jiných průmyslových ekosystémech v rámci Paktu pro dovednosti, jedné ze stěžejních iniciativ v rámci Evropské agendy dovedností.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz